Mäta mjuka och hårda värden · Metoder

Success rate mätning – test av specifika flöden och funktioner på en hemsida

I brist på ett bättre ord på svenska (förslag mottages gärna!) kallas den här mätningen Success rate mätning.

Det är ett bra sätt att identifiera flöden som fungerar bra eller dåligt på en hemsida. Det är ju också viktigt att veta varför man mäter. Vill man bara veta hur det har gått, eller planerar man att göra förändringar om resultatet går ner?

Mätningens syfte

Syftet med en Success rate mätning är att avgöra hur väl en funktion eller ett flöde fungerar. Hur stor del av användarna lyckas utföra en uppgift utan problem och hur var upplevelsen. Vi pratar alltså om måluppfyllnad och tillfredsställelse.

Identifiera funktioner och flöden att testa

Om man antar att en förbättring eller förändring kommer att ta plats på hemsidan är det viktigt att fundera över var de största ändringarna kommer att ta plats. Ska t.ex. ett nytt ordersystem införas, i så fall, påverkar det köp processen? Ska nya produkter införas som förändrar strukturen på en hemsida? Ska en ny sökmotor implementeras som förändrar sökresultaten?

Ta med dessa flöden i testet.

Det är även viktigt att fundera över vad som är centrala delar i hemsidan eller företaget. Är det en bokhandel så är processen att hitta något att köpa viktigt. Då kan en uppgift vara att “Hitta senaste boken av… och lägg den i varukorgen”. Även förstås processen att betala.

Handlar hemsidan om information kan en uppgift vara att “Hitta information om… och ta reda på hur… ” eller liknande.

Det viktiga här är att det går att testa samma sak på samma sätt både i nollmätningen och i de uppföljande testerna. Ändrar man frågeställningarna är resultaten inte jämförbara och det blir mer som att jämföra äpplen och päron.

Hur utför man testerna?

De här testerna utför man lättast i ett användartest. Man talar om för användaren att den kommer få ett visst antal uppgifter att utföra, men att om de kör fast eller har frågor så kommer de inte besvaras och de får inte hjälp av testledaren.

Användaren får sedan uppgifterna, en i taget i tydliga instruktioner, antingen muntligt eller på ett kort. Muntligt känns lite “trevligare”, men vilket sätt du än väljer, så gör samma vid alla tillfällen.

  1. Användaren startar uppgiften.
  2. Mät man tiden det tog att utföra uppgiften. Klarar användaren inte att slutföra uppgiften mäts inte tiden.
  3. Efter varje uppgift användaren klarade ber man användaren gradera hur lätt eller svår uppgiften kändes, på en skala 1-5. I skalan representerar 1 svårt och 5 lätt. (Hur man mäter känslor behandlas i ett annat inlägg).
  4. Anteckna även var de som inte lyckades slutföra uppgiften fastnade, eftersom de här sakerna förmodligen bör fixas. Om en användare tror att de lyckats klara en uppgift, men i själva verket gjort helt fel, så räknas det som en icke slutförd uppgift.

Hur många användare ska man testa?

Eftersom man sitter med användaren en och en – och det tar relativt lång tid – är det svårt att komma upp i antal och resultat som är statistiskt säkerställda. Man får behandla det här testet som ett kvalitativt test och inte ett kvantitativt sådant.

Även om det kan vara svårt att övertyga “Excel människorna” – som ofta behöver kvantitativa resultat för att tro att de är rätt – så ger testet väldigt bra indikationer på vilka flöden som fungerar och vilka som inte gör det.

Testar man på 10 personer får man tydliga resultat. Man ska dock akta sig för att säga att “60 % av användarna klarar det här” eftersom det då kan tolkas som kvantitativt. Det är bättre då att säga att “6 av de 10 användarna som var med på testet klarade det här”.

När ska man testa?

Ska man mäta en förbättring eller en förändring på hemsidan är det bra att först göra en nollmätning på den befintliga hemsidan – innan några förändringar eller förbättringar ha skett. Den används sedan att jämföra mot resultatet i senare mätningar. När man sedan infört en förändring på sajten kan mätningen utföras på en gång, man behöver inte vänta på att användaren ska vänja sig vid det nya, eller lära sig hitta på nytt, eftersom flöden bör vara intuitiva nog för användaren att kunna fullfölja en uppgift.

Hur ska man behandla resultatet?

Det är viktigt att trycka på att resultatet är kvalitativt, som i vilket användartest som helst och inte statistiskt säkerställt. Har man satt mål för hur många användare som ska klara en viss uppgift så bör man följa upp detta och visa även målen i resultaten.

Tänk på att målen bör vara uppnåbara. Man vill kanske att upplevelsemålet ska vara 5 och alla tycka det är toppen, men det är bättre att inte sätta en 5a eftersom alla inte har personligheter som är nöjda hur mycket solen än skiner. De kommer aldrig att sätta en 5a på något, hur bra det än är. Det inte är något man inte kan påverka i hemsidearbetet.

sucessrate-example-s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s