Mäta mjuka och hårda värden

SUS mätning – test av användbarheten av ett system som helhet

SUS mätningar och formulär har jag hittills bara hittat på engelska hemsidor, så det här är en genomgång av hur man kan göra en SUS mätning på svenska.

SUS står för System Usability Scale. SUS utvecklades av Brooke (1996) som ”the quick and dirty” undersökning för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera en produkt eller tjänst. (1)

Tanken är att SUS mätningen ska täcka systemets:

  • effektivitet – hur väl en användare kan utföra en uppgift
  • måluppfyllnad – hur svårt det var att utföra uppgiften
  • tillfredsställelse – hur användaren kände sig när den utförde uppgiften

(Effectiveness, efficiency and satisfaction) SUS mätningar har en tillförlitlighet på 0.85 (2).

SUS mätningen består av 10 påståenden som värderas på en 5 punktig skala efter hur mycket användaren håller med eller inte håller med påståendet. Resultatet kan bli mellan 0 och 100, där högre poäng indikerar bättre användbarhet. Varannan fråga är ett positivt uttalande och varannan ett negativt, så både testpersonen och den som analyserar får tänka till.

Vad är ett bra resultat?

Olika publikationer nämner lite olika medelvärden för undersökningarna.

I An Empirical Evaluation of the System Usability Scale (3) har författaren gjort 2324 undersökningar med ett medelvärde på 70,14 baserat på alla undersökningarna. När samma undersökningar mäts per projekt blir medelvärdet 69,69. Samma författare hävdar att bra produkter får mellan 70-80 poäng och enastående produkter 90 eller mer.

Betygskala-SUS-matningar-sJeff Sauro skriver i Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)(4) att han från 500 undersökningar har fått fram ett medelvärde på 68. Han skriver att allt över 68 är därför över medel. Ett värde över 74 motsvarar betyget B- och ett värde över 80.3 motsvarar betyget A. Poäng under 51 är F (Fail).

Hur många användare bör man testa på?

Även den här siffran varierar. I An Empirical Evaluation of the System Usability Scale(2) hävdar författaren att för Web (Internet-based Web pages) behövs 50 undersökningar för att få ett bra resultat.

I Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)(4) hävdar författaren att storleken på användargruppen och tillförlitligheten är orelaterade och att en SUS mätning kan göras på så lite som två användare och ändå generera tillförlitliga resultat.

Frågeformuläret

Jag har hittills bara påträffat frågeformuläret på engelska, och har därför gjort en egen översättning av det. Eftersom det är hemsidor jag testar på har jag även frångått originalets benämning av ”system” och bytt ut det mot ”hemsida”.

Här är ett av originalen. Hämtat från SUS – A quick and dirty usability scale (1)

SUS - A quick and dirty usability scale

 

Här är min översättning av formuläret

sus-formular-svenska

Analysen

Hur räknar man ut resultatet?

Varannan fråga är ett positivt uttalande, det är de ojämna frågorna, 1, 3, 5, 7 och 9. Användaren fyller i ett värde mellan 1 och 5. Från det värdet dras 1 poäng. Fyller användaren i 4 så drar man 4-1 och får 3 som resultat.

Varannan fråga är ett negativt uttalande, det är de jämna frågorna 2, 4, 6, 8 och 10. Användaren fyller i ett värde mellan 1 och 5. Värdet dras sedan från 5. Fyller användaren i 4 så drar man 5-4 och får 1 som resultat.

Ja, lite komplicerat, men när man kommer igång blir det lättare! Se räkneexemplet nedan så kanske det klarnar lite. De positiva frågorna har fått grön bakgrund och de negativa röd bakgrund.

Varje fråga får då poäng mellan 0-4. De adderas och multipliceras med 2,5. (3) och det slutliga resultatet hamnar mellan 0 och 100.

sus-calculating-results

Ladda ner en Excel för att räkna ut SUS mätningsresultatet:  SUSmätning

Refrenser

  1. Brooke, John. SUS – A quick and dirty usability scale. Hämtat från http://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf
  2. Kirakowski, J. (1994) The use of questionnaire methods for usability assessment. Opublicerat. Hämtat från http://sumi.ucc.ie/sumipapp.html
  3. Aaron Bangor, Philip T. Kortum & James T. Miller (2008): An Empirical Evaluation of the System Usability Scale, International Journal of Human-Computer Interaction, 24:6, 574-594- Hämtat från http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10447310802205776
  4. Sauro, Jeff Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS). Hämtat från http://www.measuringusability.com/sus.php

3 thoughts on “SUS mätning – test av användbarheten av ett system som helhet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s