Better websites

Don’t move my stuff! Reaction to change AND when to measure usability

Systems, websites and apps get old. They need to be updated. New functionality or a new user flows may be a result of this. Some users like – or at least tolerate – change. But, some users find it very upsetting, on the verge of a crisis when you “move their stuff”. To measure usability in the middle of a crisis would not give a fair result to the new system.

First a little about the emotional journey of the user. The emotional curve a user goes though when they get upset because you update their favourite website can be the same curve as when having a personal crisis. Though, the feelings are not as deep, hurtful and painful, they still follow the same pattern.

Information needed during a changeThere are ways to handle this – usually with information. And that is the right kind of information at the right time.
Continue reading “Don’t move my stuff! Reaction to change AND when to measure usability”

Advertisements
Tankar från fältet

När hjältar faller

iphone-musikspelare
Musikspelare: För att ta bort något i musikspelaren är det ett swipe och 1 klick

iPhones styrka har alltid varit gränssnittet och användarvänligheten, så när man designar en app är det ju självklart att man följer best practice och gör som Apple gör. De är ju användbarhetens hyllade hjältar.

Continue reading “När hjältar faller”

Mäta mjuka och hårda värden

Mäta känslor i ett användartest – hur och varför

Mäta känslor
Den översta mätskalan med gubbar är den intervjupersonen sätter. Den undre med siffror är den som intervjuaren ser.

Känslor är subjektiva och kan vara svåra att mäta. Vad betyder egentligen ”Jättemycket” och betyder det samma sak för alla? Nej, så klart inte, men för att kunna sätta ett betyg på en produkt eller tjänst kan det vara bra att få en lite mer objektiv tolkning av uttrycket.

Continue reading “Mäta känslor i ett användartest – hur och varför”

Bättre hemsidor · Upptäcka / Discover

Bredd och djup på olika undersökningsmetoder – en översikt

Vad är skillnaden på olika undersökningsmetoder som enkäter, paneler, fokusgrupper, gruppintervjuer och djupintervjuer? Vilka ska man använda när man vill säkerställa något statistiskt och vilka ska man använda när man vill gräva djupare? Medvetandet har olika nivåer och olika undersökningsmetoder når olika djupt.

Continue reading “Bredd och djup på olika undersökningsmetoder – en översikt”

Tankar från fältet

Dryga iPhoneanvändare eller engagerade Androidanvändare?

android-appleEtt företags smartphone appar skulle testas, en app för Android och en för iPhone. Båda apparna är jämförbara i utseende, funktion och tjänster.

Under rekryteringen av användare till användartesterna kontaktades 40 Android och 50 iPhone användare – som under de senaste 2 månaderna har lämnat feedback i respektive app. Båda grupperna fick exakt likadana e-postutskick om att jag ville ställa några frågor angående apparna men behövde deras telefonnummer – de hade bara lämnat e-post i formuläret.

Ett märkligt fenomen var att en mycket högre andel Android användare än iPhone användare svarar på mejlet och vill vara med i undersökningen. 22 (eller 55 %) av Androidanvändarna och 6 (eller 12 %) av iPhone användare svarade och återkom med sina telefonnummer, villiga att bli intervjuade.

Continue reading “Dryga iPhoneanvändare eller engagerade Androidanvändare?”

Better websites

Arrogant iPhone users or dedicated Android users?

Mäta känslor i ett användartest – hur och varförandroid-appleA company’s apps were tested, one app for Android and one for iPhone. Both apps are very similar both in features, design and function.

When recruiting users for the UX tests 40 Android users and 50 iPhone users – who in the past two months have provided feedback in respective app – were contacted. Both groups received identical e-mails with the information that I wanted to ask a few questions about the app but needed their phone number – they had only provided the e-mail address on the feedback form.

A strange phenomenon occurred. The number of Android users that responded to the e-mail was significantly higher than the number of iPhone users. 22 (or 55%) of Android users and 6 (or 12%) of iPhone users replied and sent their phone number, willing to be interviewed.
Although it is not a high enough number to be statistically significant, there was a noticeable difference in response rate. Why are Android users more engaged, eager to participate and provide feedback? Unfortunately, I have no clear answer. I do however have a few guesses:
• It has something to do with that Android attracts more Open Source users who are more eager to share.
• The selection of apps is smaller for Android, so you are more concerned about ensuring the quality of those that do exist.
• Android is more of a newcomer on the market, so you feel more like part of a community.

Anyone else have a theory? Please share!

Better websites

Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?

There are 4 types of consumer insights – very simplified. You can do user tests and interview users to find out how they think, or use eye tracking to see what the user sees, take a look in Google analytics to see what the user does or ask users to fill in a questionnaire to see what they say. All methods are good and fill a purpose, but most of the time it is more effective to use several methods in combination. You can use:

user-thinksUser tests – what the user thinks

User tests or user interviews work very well before a project start to feed into the project brief. It can also be used to generate ideas with the user, or during the course of a project to test solutions in the shape of wire frames – does the user understand how to navigate through and how did they experience the process? It can also be used at the end of a project to verify the final solution to see if it answers to the user’s goal.

Continue reading “Quick guide to consumer insights – how, when and where should you use what?”